BLOG

Pandemi Sonrası Marka İletişimi

Post Covid Marka İletişimi

Pandemi Sonrası Marka İletişimi

Çin’de başlayıp bir anda tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan Korona Virüs (diğer adıyla Covid-19) küresel anlamda büyük bir değişim yaratmış ve bu değişim bütün alanları etkisi altına almıştır. Ticaret yöntemleri, iş yapma biçimleri, tüketici alışkanlıkları ve alışveriş tercihleri, değerler ve yaşam tarzları kökten değişime uğramış, yeniden biçimlenmiştir.

Covid-19 bir süreç olarak ele alındığında firmaların salgının başlangıcına hazırlıksız yakalanmaları finansal, operasyonel ve müşteri ilişkileri açısından bir dizi sorunu beraberinde getirmiştir. Bu süreçte edinilen tecrübelerle birlikte Covid-19 sonrası dönemde daha verimli ve müşteri odaklı yaklaşımların tasarlanması markaların yeni odağı olacaktır. 

Covid-19 her şeyden çok müşteri değer ve davranışlarına etki etmiştir. Covid-19 sonrası düzende müşterilerin, sürecin getirdiği ve getirmesi beklenen yeni özellikleri yansıtması ve geçmişteki müşteri profili dışında bir profil çizmeleri beklenmektedir.

Covid-19 sırası ve sonrasında ortaya çıkacak olan “yeni müşteri” profili dijital dönüşümü hızlandırmaktadır. Altyapıya bu amaçla yapılacak yatırımlar da göz önüne alındığında, pandemi sonrası dönemin büyümeden ziyade dönüşüm odaklı olması, bu dönüşümün merkezinde de müşterinin ve ona sunulan deneyimin olması beklenmektedir. 

Değişen kanal tercihleri ile beraber markaların müşteri davranışlarını anlamlandırma yöntemleri de farklılık gösterecektir. Sektörden sektöre yaklaşımlar değişmekle birlikte, müşteri deneyiminin verimli ve tutarlı olmasının bir numaralı koşulu olan müşteri odaklılık için gereken müşteri bilgisinin toplanma, işlenme ve kullanılma yöntemlerinde analitik çözümler ağırlığını daha da artıracaktır. Müşteri tercihlerinin hızla ve kolaylıkla değişebileceği Covid-19 sonrası dönemde anket, fokus grup ve geri bildirim gibi çevrimdışı bilgi kaynaklarının yerini gerçek zamanlı işlenebilecek sosyal medya, online anket ve online gezinme verileri alacaktır.

Müşteri odaklı iletişim stratejileri en önemli iletişim konusu olarak kendini gösterecektir. Stratejinin doğru kanallarda doğru uygulanması açısından da iletişim çeşitliliği büyük önem kazanacaktır. Bu açıdan marka iletişiminde yer alan PR ajansı, reklam ajansı, dijital performans ajansı, dijital ajans, deneyim ajansı, sosyal medya ajansının ana stratejiye bağlı kalarak entegre çalışması gerekecektir.

Pazarlama yöneticilerinin çalıştıkları tüm partnerler ile ekosistemi de bir arada tutacak iletişim çalışmaları ve projelerini hayata geçirmeye çalışmaları daha da önemli bir hal alacaktır. 

 

Güncel Yazılar

Markanızı birlikte büyütelim.