STRATEJİ
İçinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağı, tüketiciyi mesaj bombardımanına tutarken, markaların da güçlü iletişim stratejileriyle hareket etmesini gerektiriyor. Her sektörün kendine has özellikleri, kurum ve markaların rekabet gücünü ve niteliğini büyük ölçüde etkilemektedir. Stratejik bir konumlandırma ile planlanan ve yönetilen iletişim sürecinin, kurum itibarı oluşumundaki yeri ve önemi tartışılmaz. Bu sebeple Markaevi olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun stratejiler geliştirerek iletişim çalışmalarını yürütüyoruz.
images/gorseller/1000.png